Loving this setup lately @reddigitalcinema #cinematographer..
Loving this setup lately @reddigitalcinema #cinematographer.